Uw supermarkt, restaurant of leverancier is aansprakelijk voor uw voeding en voedselveiligheid.

+ 20 jaar ervaring, Neem contact op 06-24202335 ! Ook voor advies.
De behoefte om zelf thuis een maaltijd te bereiden neemt steeds verder af. U koopt of nuttigt maaltijden buiten de deur, in een restaurant, een toko of betrekt kant en klaar maaltijden uit een supermarkt. Steeds meer komt u in aanraking met al dan niet bewerkt voedsel.

De risico's voor uw gezondheid nemen daarmee eveneens toe. U heeft immers geen inzicht in de oorsprong en verwerking van de maaltijden. Los hiervan dient door de verstrekker van de maaltijden of voeding ook de juiste informatie te worden verschaft. In geval van een supermarkt gaat het om etiket-informatie, bij een restaurant om informatie omtrent allergenen.
Voeding en risico's.
"Ik ben uitstekend geholpen bij het verhalen van de schade als gevolg van het nuttigen van een maaltijd bij het restaurant. Ik heb mij nooit gerealiseerd dat de schade zo omvangrijk is en gevolgen heeft voor mijn lichamelijke en geestelijke gezondheid, laat staan dat dit recht geeft op materiële en mogelijk immateriële schadevergoeding."
Voedselveiligheid.
Voedselveiligheid is niet alleen een belangrijk speerpunt van de overheid maar eveneens van de Europese Commissie. Eisen welke aan voedsel worden gesteld worden steeds strenger. De gevolgen voor uw lichamelijke en geestelijke gezondheid kunnen omvangrijk zijn, zowel op korte als lange termijn.

Of u al dan niet een voedselintolerantie heeft, bijvoorbeeld een sesam- of notenallergie, speelt daarbij geen rol. In alle gevallen dient de leverancier van voedsel te voldoen aan een streng wettelijk kader.
"Ik heb mij nooit gerealiseerd dat schending van de voedselveiligheid door het restaurant tot gevolg heeft dat er sprake is van 1.750,- euro aan schade. Met uw hulp en inzet is deze volledig voldaan. Dit was mij zelf nooit gelukt."
Aansprakelijkheid en schade.
Weinig consumenten realiseren zich welke gevolgen aansprakelijkheid in verband met schending van voedselveiligheid én wettelijke bepalingen met zich meebrengt. Naast directe schade kan er eveneens sprake zijn van gevolgschade. Zowel materieel als immaterieel.

Onze juristen begeleiden u bij het vaststellen en verhalen van de schade welke u heeft geleden als gevolg van het voorval. In geval van letselschade worden de kosten bovendien vrijwel volledig voldaan door de wederpartij.
eerst bespreken
Uw eerste bespreking, waarin u uw zaak uitlegt en bespreekt, is voor onze rekening. Neem alle spullen mee.
platte organisatie
De omvang van onze overhead is beperkt. Dat komt niet uitsluitend tot uiting in onze tarieven maar eveneens in efficiëncy.
persoonlijk
Uw zaak krijgt persoonlijke aandacht. Wij houden er ook niet van om een nummer te zijn. Dat past niet bij ons én een juridisch geschil.
vriendelijk tarief
Een lage overhead en platte organisatie zorgen voor een zeer concurerend tarief met vergelijkbare kwaliteit.
oplossen
Oplossen van uw zaak staat voorop. Zelfs na jaren lang proceduren, én de zaak winnen, kunt u nog een verliezer zijn.
ervaring
Onze juristen beschikken over ruime juridische én levenservaring en volgen per jaar 8 studiedagen om kennis up-to date te houden.
ook advies
Indien u geen geschil heeft kunt u voor een juridisch advies uiteraard ook terecht.
transparant
Wij geven in een helder advies aan hoe wij over uw zaak denken, ook indien uw positie minder kansrijk is.
netwerk
Wij beschikken over een breed netwerk van (juridische) professionals mocht zeer specialistische kennis noodzaklijk zijn.

Ondernemerszaken, Arbeidszaken, Consumentenzaken, Contracteren, Internetrecht, Privacy, Huurrecht, Faillissementsrecht, Erfrecht, Overheid, Ideeën en design, intellectuele eigendom en Vastgoed.